Dokument    

Vyvěšeno         

Sňato      
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 09.05.2019 27.05.2019
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MRG MH 2018 09.05.2019 27.05.2019
Rozvaha 09.05.2019 27.05.2019
Výkaz zisku a ztráty 09.05.2019 27.05.2019
Přehled o změnách vlastního kapitálu 09.05.2019 27.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 09.05.2019 27.05.2019
     

 

  Úřední hodiny: středa 15 - 18

  Aktuality

Celkem návštěv:
Dnes: