Dokument    

Vyvěšeno         

Sňato      
Střednědobý výhled rozpočtu 25.11.2019 16.12.2019
Návrh- rozpočet pro rok 2020 25.11.2019 16.12.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů 18.11.2019  
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 09.05.2019 27.05.2019
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MRG MH 2018 09.05.2019 27.05.2019
Rozvaha 09.05.2019 27.05.2019
Výkaz zisku a ztráty 09.05.2019 27.05.2019
Přehled o změnách vlastního kapitálu 09.05.2019 27.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 09.05.2019 27.05.2019
     

 

  Úřední hodiny: středa 15 - 18

  Aktuality

Celkem návštěv:
Dnes: