ROK 2017

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočet svazku na rok 2020 25.11.2019 16.12.2019
Počet hlasů VH 2019    
Výše členských příspěvků 2019    
BILANCE 2019    
Zpráva o přezkumu hospodaření    
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2018 29.04.2019  
Komentář k závěrečnímu účtu 12.04.2019  
Závěrečný účet    
Výkaz zisku a ztráty 26.02.2019  
Rozvaha- bilance 26.02.2019  
Příloha k rozvaze- bilanci 26.02.2019  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu    
Inventarizační zpráva 06.02.2019  
Rozpočet svazku na rok 2019 27.11.2018 17.12.2018
Sdělení o zveřejnění  27.11.2018 17.12.2018
Návrh závěrečného účtu 2017 28.05.2018 30.06.2018
Rozpočet svazku 2018    
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022    

Závěrečný účet 2017

23.02.2018 30.03.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 23.02.2018 30.03.2018
Výkaz zisku a ztráty 2017 23.02.2018 30.03.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 23.02.2018 30.03.2018
Rozvaha bilance 2017 23.02.2018 30.03.2018
Příloha k rozvaze- bilanci 2017 23.02.2018 30.03.2018
Inventarizační zpráva za rok 2017 15.02.2018 30.03.2018
     

 

ROK 2016

Dokument Vyvěšeno Sňato
Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2017    

Příloha k rozvaze-bilanci 2016

   
Rozvaha-bilance 2016    
Výkaz pro plnění rozpočtu fin 2016    
Výkaz zisku a ztráty 2016    
Závěrečný účet 2016    

 

  Úřední hodiny: středa 15 - 18

  Aktuality

Celkem návštěv:
Dnes: