Archiv úřední desky

Rok 2021-2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Výzva 02.12.2022 04.01.2023
Tisková zpráva- silnice S73 18.08.2022  
Volby  08.08.2022  
VOLBY 25.07.2022  

Volby

02.07.2022  
Opatření- odbor dopravy 27.06.2022 12.07.2022
Zpráva z přezkumu obce 11.06.2022 30.06.2022
Návrh závěrečného účtu obce 2021 11.06.2022 30.06.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 25.05.2022  
Návrh závěrečného účtu DSO 25.05.2022  
Poplatky na rok 2022 03.02.2022  
Vyhláška 2 10.02.2022 26.02.2022
Vyhláška 1 10.02.2022 26.02.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě 13.12.2021 13.12.2024
Návrh rozpočtový výhled 10.12.2021 10.01.2022
Návrh rozpočtu obce 2022 10.12.2021 10.01.2022
Záměr 06.12.2021  
Obecně závazná vyhláška obce 01.12.2021 18.12.2021
Veřejná vyhláška 23.11.2021 08.12.2021
Záměr 11.10.2021 27.10.2021
Veřejná vyhláška- odvolání 02.10.2021 19.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb 2021 22.09.2021 10.10.2021
Oznámení- zasedání ZASTUPITELSTVA se NEKONÁ 22.09.2021 29.09.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

   
Veřejná vyhláška- stavební povolení  16.08.2021 01.09.2021
Volby 2021- počet členů 09.08.2021 09.10.2021
Volby 2021- info 09.08.2021 09.10.2021
Veřejnoprávní smlouva TS Malá Haná 19.07.2021 19.07.2024
Výkaz 11.06.2021 30.06.2021
Návrh závěrečného účtu 11.06.2021 30.06.2021
Audit 11.06.2021 30.06.2021
Veřejná vyhláška- usnesení 02.06.2021 18.06.2021
Veřejná vyhláška 02.06.2021 18.06.2021
     


 

Rok 2020- 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
Návrh závěrečnho účtu 11.06.2021 30.06.2021
Audit 11.06.2021 30.06.2021

Rok 2019- 2020

Dokument Vyvěšeno Sňato
Záměr obce 09.12.2020 30.12.2020
Návrh rozpočtu obce 2021 30.11.2020 30.12.2020
Návrh -střednědobý výhled obce 30.11.2020 30.12.2020
Záměr 60 07.10.2020 28.10.2020
Oznámení o době a místu konání voleb 2020 17.09.2020 03.10.2020
Pozvánka na školení  03.09.2020 18.09.2020
Volby 2020 27.07.2020 03.10.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 05.06.2020 24.06.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 05.06.2020 24.06.2020
Záměr- 424 03.06.2020 24.06.2020
Záměr- prodej 426 03.06.2020 24.06.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy 20.03.2020  
Zrušení zasedání zastupitelstva obce dne 25.03.2020 18.03.2020  
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka 21.02.2020  
Návrh- Střednědobý výhled obce 2020-2021 09.12.2019 27.12.2019
Návrh rozpočtu rok 2020 09.12.2019 27.12.2019
Návrh rozpočtu 2021 30.11.2020 30.12.2020
Návrh- střednědobý výhled rozpočtu 18.11.2019  
Návrh rozpočtu na rok 2020 18.11.2019  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp.hospodaření 11.11.2019  
Oznámení o zveřějnění dokumentů rozp.hospodaření 22.10.2019  
Oznámení o rozpočtové odpovědnosti 09.03.2017  

 

Rok 2017- 2019

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška- oznámení o vydání opatření obecné povahy 30.09.2019 17.10.2019
Vyhláška 28.08.2019 28.09.2019
Návrh územního plánu 28.08.2019 28.09.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.06.2019 26.06.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 10.06.2019 26.06.2019
Prodej dopravního automobilu VW transporter 07.06.2019 26.06.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 06.06.2019  
Program zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2019 22.05.2019 29.05.2019
Oznámení o době a místu konání voleb 24. a 25.5. 2019 09.05.2019 09.06.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO 06.05.2019 06.06.2019
Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 06.05.2019  
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019  06.05.2019  
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 06.05.2019  
Informace o vydání občanských průkazů 06.05.2019  
Veřejnoprávní smlouva 24.04.2019  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 15.04.2019 30.04.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 15.04.2019 30.04.2019
Informace- občanské průkazy, evidence obyvatel 10.04.2019  
Pokyny k volbám 10.04.2019  
Projekt k nákupu popelnic 04.04.2019  
Konkurz- MŠ Borotín 29.03.2019  
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise- volby do EP 20.03.2019  
Změna územního plánu- Veřejná vyhláška 20.03.2019 24.04.2019
Vyhláška č.1/1996 o závazných částech územního plánu územních útvarů 19.03.2019  
Legenda ÚPN SÚ 19.03.2019  
ÚPN SU Malá Roudka 19.03.2019  
ÚPN SÚ  19.03.2019  
Veřejná vyhláška  16.01.2019 17.02.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 16.01.2019  
Oznámení o dokumentech vyvěšených na ÚD mikroregionu 16.01.2019  
Veřejnoprávní smlouva 1 15.01.2019  
Veřejnoprávní smlouva 15.01.2019  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření  27.12.2018  
Návrh- střednědobý výhled 2020 2021 07.12.2018 28.12.2018
Návrh rozpočtu 2019 07.12.2018 28.12.2018
Návrh střednědobý výhled rozpočtu od r.2020 do r.2023 30.11.2018 17.12.2018
Návrh rozpočtu MRG MH 2019 30.11.2018 17.12.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření  22.11.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření  15.10.2018  
Zápis o výsledku voleb do zastupitestva obce 2018 06.10.2018  
Oznámení o době a místu konání voleb  20.09.2018 07.10.2018
Informace pro zákazníky- Vodárenská akciová společnost 12.09.2018  
Partnerství venkova-spolupráce 21.08.2018  
Výběrové řízení- pozice strážní MP-město Boskovice 15.08.2018  
Minimální počet členů volební komise 31.07.2018  
Výběrové řízení-pozice strážník MP-  město Kunštát 26.07.2018  
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 25.07.2018  
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 19.07.2018  
Informace o přerušení dodávky elektrické energie 18.07.2018  
Oznámení o počtu zastupitelů- volby 2018 13.07.2018  
Sdělení o zveřejnění dokumentů- Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 11.07.2018  
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí  11.07.2018  
Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2017 11.07.2018  
Záměr obce Malá Roudka prodat pozemek 02.07.2018 25.07.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 27.06.2018  
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 11.06.2018 29.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 11.06.2018 29.06.2018

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Malá Haná vč.zprávy o výsledku

přezkumu hospodaření za rok 2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Rozvaha

Výkaz pro hodnocení rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Zápis z přezkoumání hospodaření MRG MH 2017

Závěrečný účet MRG MH 2017

04.06.2018 20.06.2018
Zpráva o přezkumu hospodaření Svazku za rok 2017 28.05.2018 30.06.2018
Výzva MAS Partnerství venkova, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova 24.05.2018 30.06.2018
Územní rozhodnutí 16.05.2018 02.06.2018
Vyhodnocení kalkulace ceny vodného 11.04.2018 19.04.2018
Informace pro zákazníky Vodárenské akciové společnosti, a.s. 05.04.2018 22.04.2018
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 05.04.2018 22.04.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 28.03.2018 19.04.2018
Záměr prodeje stavebních pozemků ulice Luční v Boskovicích  05.03.2018 30.03.2018
Výjezdy do obcí FÚ JmK 06.02.2018 20.02.2018
Výsledky hlasování Volby prezidenta ČR 29.01.2018 15.02.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Tech.služby Malá Haná 12.01.2018 30.01.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Malá Haná 07.01.2018 30.01.2018
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č: 5 03.01.2018  
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí 02.01.2018 28.01.2018
Grantový program nadace ČEZ- Stromy 02.01.2018 31.01.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření  21.12.2017 08.01.2018
Program zasedání zastupitelstva konaného 28.12.2017 21.12.2017 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 21.12.2017 02.01.2018
Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta 2018 20.12.2017 28.01.2018
Vánoční provoz MěÚ Velké Opatovice 11.12.2017 02.01.2018
Návrh- výhled 07.12.2018 28.12.2018
Návrh rozpočtu 2019 07.12.2018 28.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Technické služby Malá Haná 05.12.2017 21.12.2017
Návrh střednědobého výhledu DSO Technické služby Malá Haná na roky 2019-2023 05.12.2017 21.12.2017
Rozpočet svazku na rok 2018 01.12.2017 27.12.2017
Schválený rozpočet 2018 29.11.2017  
Schválený výhled 2018 29.11.2017  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ,,Svazku obcí Malá Haná" pro rok 2018 23.11.2017  
NÁVRH- Rozpočet ,,Svazku obcí Malá Haná" pro rok 2018 22.11.2017 11.12.2017
Místní akční skupina Moravský kras - oblast regionálního rozvoje a podpory venkova 16.11.2017  
Volby Prezidenta České republiky 13.11.2017  
Volby Prezidenta České republiky 13.11.2017  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Malá Roudka na roky 2019-2020 06.11.2017 24.11.2017
Návrh rozpočtu 2018 06.11.2017 24.11.2017
Opatření obecné povahy 01.11.2017  
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení- Pečovatelka, Jevíčko 01.11.2017    
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č: 4 30.10.2017  
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MALÁ ROUDKA o regulaci doby nočního klidu a o regulaci hlučných činností 27.10.2017 14.11.2017
Opatření obecné povahy 25.10.2017 11.11.2017
Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 21.10.2017 21.11.2017
Upozornění pro voliče 16.10.2017 23.10.2017

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Velké Opatovice

07.10.2017 22.10.2017
Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Velké Opatovice 07.10.2017 22.10.2017
Návrh zadání pro zpracování Územního plánu Velké Opatovice 07.10.2017 22.10.2017

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

04.10.2017 21.10.2017
Zrušení schůze členů zastupitelstva obce 18.09.2017 30.09.2017
Oznámení o místu konání voleb 30.08.2017 22.10.2017
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č: 3 28.08.2017  
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 22.08.2017  
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.08.2017 22.10.2017
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požá

Notice: Undefined variable: sumCounter in /srv/webs/malaroudka.cz/www/includes/main.php on line 100

Notice: Undefined variable: sumCounterToday in /srv/webs/malaroudka.cz/www/includes/main.php on line 100
Celkem návštěv:
Dnes: