Archiv úřední desky

Rok 2016

Dokument Vyvěšeno Sňato
Vyhláška obce o regulaci doby nočního klidu 29.12.2016   [PDF]
Zasedání zastupitelstva obce 19.12.2016   [PDF]
Rozpočet Svazku na rok 2017 30.11.2016   [PDF]
Návrh rozpočtu 2017 25.11.2016   [PDF]
Exekutorský úřad Hodonín - usnesení 23.11.2016   [PDF]
Exekutorský úřad Hodonín - usnesení o termínu dražby 23.11.2016   [PDF]
Návrh rozpočtu "Svazku obcí Malá Haná" na rok 2017 22.11.2016   [PDF]
Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 25.11.2016 16.11.2016   [PDF]
Záměr obce Malá Roudka prodat pozemek parc.č.561/2 7.11.2016   [PDF]
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.10.2016   [PDF]
Veřejná vyhláška 19.10.2016   [PDF]
Volby 2016 - 2.kolo 15.10.2016   [PDF]
Volby 2016 - 1.kolo 8.10.2016   [PDF]
Dražební vyhláška 7.10.2016   [PDF]
Oznámení o době a místě konání voleb  22.9.2016   [BMP]
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 3.8.2016   [BMP]
Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Malá Roudka 11.7.2016   [BMP]
Návrh zadání pro zpracování územního plánu Malá Roudka 11.7.2016   [PDF]
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 8.6.2016   [BMP]
Svazek vodovodů a kanalizací - Závěrečný účet za rok 2015 1.6.2016   [PDF]
Komentář k závěrečnému účtu 1.6.2016   [PDF]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku 1.6.2016   [PDF]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 9.5.2016   [PDF]
Závěrečný účet obce Malá Roudka za rok 2015 9.5.2016   [PDF]
Závěrečný účet Svazku obcí Malá Haná za rok 2015 18.4.2016   [PDF]
Zásady územního rozvoje JmK a Vyhodnocení 26.4.2016   [PDF]
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 svazku obcí Malá Haná 18.4.2015   [PDF]
Záměr obce prodat pozemky 31.3.2016   [BMP]
Seznam nemovitostí 9.3.2016   [BMP]
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka 9.3.2016   [BMP]

 

Rok 2015

Poř. č. Dokument Vyvěšeno Sňato
2/2015 Zápis o vyvěšení seznamu neznámého vlastník 14.2.2015 31.12.2023  
4/2015 Záměr obce Malá Roudka - majetkoprávní vypořádání pozemků v k.u. Malá Roudka a Skočova Lhota 10.3.2015 27.3.2015  
5/2015 Veřejná vyhláška na udržitelný rozvoj území z JMK 23.3.2015 6.5.2015 [PDF]
6/2015 Pozvánka na III. mimořádné jednání valné hromady Zvazku Vak 3.4.2015 20.4.2015 [PDF]
8/2015 Závěrečný účet za rok 2015 Svazku obcí Malá Haná 10.4.2015 27.4.2015 [PDF]
9/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Svazku obcí Malá Haná 10.4.2015 27.4.2015  
10/2015 Stanovy dobrovolného svazku obcí "Svazek obcí Malá Haná"  6.5.2015 23.5.2015 [PDF]
11/2015 Seznam nemovitostí 13.5.2015 30.5.2015 [PDF]
  Závěrečný účet za rok 2014 8.6.2015   [PDF]
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 8.6.2015   [PDF]
12/2015 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 29.7.2015 17.8.2015 [PDF]
13/2015 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.2/2015 19.8.2015 5.9.2015 [PDF]
14/2015 Oznámení o zrušení daňových pokladen 19.8.2015 5.9.2015 [PDF]
15/2015 Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na ořez dřevin 9.9.2015 26.9.2015 [PDF]
16/2015 Žádost o vyvěšení seznamu neznámého vlastníka 9.9.2015   [PDF]
  Záměr obce prodat pozemek par.číslo 487 14.10.2015   [PDF]
20/2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí "Malá Haná" pro rok 2016 25.11.2015 13.12.2015 [PDF]
21/2015 Návrh rozpočtu za rok 2016 obce Malá Roudka 27.11.2015 15.12.2015 [PDF]
22/2015 Zápis o vyvěšení seznamu neznámého vlastníka 2.12.2015 31.12.2015 [PDF]
  Oznámení o odstranění a oklešťování stromoví  2.12.2015   [PDF]
  CETIN - vyžádejte si zdarma existenci pod. a nadzemních sítí 14.12.2015   [PDF]

 

Rok 2014

Poř. č. Dokument Vyvěšeno Sňato
1/2014 Záměr obce Malá Roudka o prodeji pozemku parc.č. 481/1 8.1.2014 27.1.2014 [PDF]
2/2014 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 20.2.2014 11.3.2014 [PDF]
3/2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do EP konané ve dnech 23. a 24.května 22.3.2014 23.5.2014 [PDF]
4/2014 Výzva občanům - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 7.4.2014 28.4.2014 [PDF]
5/2014 Pokyny pro volby do EP konané ve dnech 23. a 24.května 9.4.2014 9.5.2014 [PDF]
6/2014 Závěrečný účet za rok 2013 Svazku obcí Malá Haná 11.4.2014 27.4.2014 [PDF]
7/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Svazku obcí Malá Haná 11.4.2014 27.4.2014 [PDF]
8/2014 Oznámení o době a místu konání voleb 3.5.2014 25.5.2014 [PDF]
10/2014 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014 10.5.2014 3.6.2014 [PDF]
11/2014 Schválení závěrečnéo účtu za rok 2013 obce Malá Roudka 10.5.2014 30.5.2014 [PDF]
12/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Malá Roudka 10.5.2014 30.5.2014 [PDF]
13/2014 Přesun příslušníků AČR 17.5.2014 4.6.2014 [PDF]
14/2014 Svazek vodovodů a kanalizací Měst a obcí okresu Blansko 30.5.2014 15.6.2014 [PDF]
16/2014 Volby do zastupitelstev obcí, potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty 2.7.2014 10.8.2014 [PDF]
17/2014 Žádost o vyvěšení seznamu neznámého vlastníka na úřední desce 2.8.2014 2.9.2014 [PDF]
19/2014 Záměr obce Malá Roudka prodat část pozemku parc.č.561/2 9.8.2014 26.8.2014  
21/2014 Oznámení o době a místu konání voleb 26.8.2014 12.10.2014  
23/2014 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez dřevin Malá Roudka 6.9.2014 6.10.2014 [PDF]
24/2014 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez dřevin Skočova Lhota 6.9.2014 6.10.2014 [PDF]
25/2014 Jmenný seznam pro Volby do zastupitelstev obcí 10.10.-11.10.2014 10.9.2014 11.10.2014 [PDF]
26/2014 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 18.9.2014 10.11.2014 [PDF]
27/2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11.10.2014 26.10.2014  
28/2014 Seznam vlastníka nemovitosti 22.10.2014 22.11.2014 [PDF]
30/2014 Oznámení o datu konání ustavující schůze zastupitelstva obce 25.10.2014 4.11.2014 [PDF]
33/2014 Návrh rozpočtu Svazku obcí "Malá Haná" pro rok 2015 26.11.2014 15.12.2014 [PDF]
34/2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 28.11.2014 30.12.2014  
35/2014 Návrh rozpočtu obce Malá Roudka na rok 2015 29.11.2014 16.12.2014 [PDF]

 

Rok 2013

Poř. č. Dokument Vyvěšeno Sňato
1/2013 Oznámení o obnově katastrálního operátu do digitálního vyjádření pro M.R. a S.L. 6.4.2013 10.5.2013 [PDF]
3/2013 1. výzva MAS pro rok 2013 8.4.2013 8.4.2013 3.5.2013 [PDF]
5/2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hopodaření za rok 2012 8.5.2013 31.5.2013 [PDF]
6/2013 Závěrečný účet za rok 2012 obce Malá Roudka 8.5.2013 31.5.2013 [PDF]
7/2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Svazku obcí Malá Haná 20.5.2013 7.6.2013 [PDF]
8/2013 Závěrečný účet za rok 2012 Svazku obcí Malá Haná 20.5.2013 7.6.2013 [PDF]
9/2013 Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitosti Malá Roudka 20.5.2013 20.6.2013 [PDF]
10/2013 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitálního vyjádření 29.5.2013 29.6.2013 [PDF]
11/2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací 5.6.2013 21.6.2013 [PDF]
12/2013 Závěrečný účet za rok 2012 Svazku vodovodů a kanalizací 5.6.2013 21.6.2013 [PDF]
13/2013 Vyhodnocení kalkulace ceny vodného za rok 2012 5.6.2013 21.6.2013 [PDF]
14/2013 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 26.6.2013 14.7.2013  
15/2013 Návrh opatření obecní povahy - záplavové území Jevíčka 26.6.2013 14.7.2013  
16/2013 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 1.7.2013 1.8.2013 [PDF]
17/2013 Oznámení veřejného projednání návrhu změny č.5 územního plánu obce Velké Oaptovice 12.7.2013 30.7.2013 [PDF]
18/2013 Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko 12.7.2013   [PDF]
19/2013 Oznámení o úpřerušení dodávky elektrické energie 12.7.2013 30.7.2013 [PDF]
20/2013 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 31.7.2013   [PDF]
21/2013 Územní rozhodnutí č. MVO - 666/2013 5.8.2013 28.8.2013 [PDF]
22/2013 Opatření obecné povahy. Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Jevíčka 21.8.2013 8.9.2013 [PDF]
23/2013 Oznámení o dokončení obnovy a vyložení obnoveného katastrálního operátu 29.8.2013  14.10.2013  [PDF]
24/2013 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez dřevin 10.9.2013 27.9.2013  [PDF]
25/2013 Volby - Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce 21.9.2013 26.10.2013 [PDF]
26/2013 Veřejná vyhláška MŽP pro usmrcování kormorána velkého 25.9.2013 12.10.2013 [PDF]
27/2013 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.u. Skočova Lhota 30.10.2013 2.12.2013 [PDF]
28/2013 Rozpočet Svazku na rok 2014 20.11.2013 8.12.2013 [PDF]
29/2013 Návrh rozpočtu Svazku obcí "Malá Haná" pro rok 2014 29.11.2013 16.12.2013 [PDF]
30/2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 obce Malá Roudka  2.12.2013 20.12.2013 [PDF]

 

Rok 2012

Poř. č. Dokument Vyvěšeno Sňato
1/2012 Závěrečný účet obce za rok 2011 6.2.2012 25.2.2012 [PDF]
2/2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Malá Roudka 6.2.2012 24.2.2012  
5/2012 Veřejná vyhláška (daňový řád) FÚ Boskovice 16.4.2012 18.5.2012 [PDF]
6/2012 Vyzdobme altán - téma: "Léto" 6.5.2012 27.5.2012  
7/2012 Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu obce Velké Opatovice 18.4.2012 7.5.2012 [PDF]
8/2012 Návrh závěrečného účtu  Svazku obcí Malá Haná za rok 2011 30.5.2012 18.6.2012  
9/2012 Závěrečný účet za rok 2011 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  "Svazku vodovodů a kanalizací" 30.5.2012 17.6.2012 [PDF]
10/2012 1.výzva MAS pro rok 2012 1.8.2012 20.8.2012 [PDF]
11/2012 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13.10.2012, počet volebních okrsků a sídlo volebního okrsku  27.8.2012 17.9.2012 [PDF]
12/2012 Oznámení uživatelům a vlastníkům pozemků na ořez dřevin - E-ON 14.9.2012 1.10.2012 [PDF]
13/2012 Záměr obce Malá Roudka o prodeji pozemku parc.č.481/3 1.10.2012 17.10.2012 [PDF]
14/2012 Oznámení o místu a době konání voleb do zastupitelstva krajů 27.9.2012 12.10.2012 [PDF]
15/2012 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitálního vyjádření 10.10.2012 11.11.2012 [PDF]
16/2012 Návrh rozpočtu Svazku obcí "Malá Haná" pro rok 2013 29.11.2012 16.12.2012 [PDF]
17/2012 Krajská hygienická stanice JMK - Metanol stále hrozí 29.11.2012 16.12.2012 [PDF]
18/2012 Návrh rozpočtu obce MAlá Roudka na rok 2013 2.12.2012 28.12.2012 [PDF]
19/2012 Volby prezidenta České republiky 27.11.2012 16.12.2012 [PDF]
20/2012 Nová vlna methylalkoholu 30.11.2012 19.12.2012 [PDF]
21/2012 Obecně závazná vyhláška č.01/2013 3.12.2012 31.12.2012 [PDF]

 

Rok 2011

Dokument Vyvěšeno Sňato
Dokumenty, vyhlášky, směrnice, nařízení rok 2011   [PDF]

 

Rok 2010

Dokument Vyvěšeno Sňato
Dokumenty, vyhlášky, směrnice, nařízení rok 2010   [PDF]

 

Rok 2009

Dokument Vyvěšeno Sňato
Dokumenty, vyhlášky, směrnice, nařízení rok 2009   [PDF]

 

Rok 2008

Dokument Vyvěšeno Sňato
Dokumenty, vyhlášky, směrnice, nařízení rok 2008   [PDF]

 

Rok 2007

Dokument Vyvěšeno Sňato
Dokumenty, vyhlášky, směrnice, nařízení rok 2007   [PDF]

 

Aktuální úřední deska »

  Úřední hodiny: středa 15 - 18

  Aktuality

Celkem návštěv:
Dnes: